Mediation

Waar mensen zijn, komen conflicten voor. Heel vaak ontstaan die conflicten door misverstanden en miscommunicatie. Veel mensen denken bij het oplossen van conflicten aan een juridische procedure, maar er is een manier om het sneller en goedkoper op te lossen. Dat is bovendien een manier waarbij de relatie behouden, of zelfs hersteld, kan worden. In echtscheidingssituaties wel zo prettig, want je blijft elkaar tegenkomen als ouder van je kinderen. Maar ook in andere zaken kan het beter zijn om de relatie te behouden in plaats van te beëindigen.

Soms is een conflict zo hoog opgelopen dat mensen er niet meer zelf uitkomen. Een mediator kan jullie dan helpen om er samen weer uit te komen. Met bewezen resultaat: jaarlijks worden duizenden conflicten naar tevredenheid opgelost via mediaton.

Wil je een oplossing voor je conflict maar lukt het niet alleen? Wil je rust en elkaar weer kunnen vertrouwen? Vind je het moeilijk om met de andere partij aan één tafel te zitten? Dan is mediation iets voor jou. Mediation is in principe geschikt voor alle soorten conflicten, zowel in de privésfeer als in de werksfeer. Voorwaarde is wel dat beide conflictpartijen de intentie hebben om er samen uit te komen.

Kenmerken van mediation

  • Snelle manier om conflicten op te lossen
  • Mogelijkheid tot behoud van de relatie
  • Neutrale en onafhankelijke gespreksbegeleider: de mediator
  • Conflictenpartijen houden de oplossing in eigen hand
  • Vertrouwelijk
  • Lagere kosten dan juridische procedure

Mediation begint met het gezamenlijk ondertekenen van een mediationovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarbij partijen verklaren zich in te zullen zetten om het conflict door onderlinge gesprekken op te lossen.

De mediator leidt vervolgens partijen door de gesprekken heen en brengt partijen bij elkaar. De mediator is getraind om emoties in goede banen te leiden en rekening te houden met gespreksdynamiek, gelijkwaardigheid en evenwicht.

Wanneer beide partijen een oplossing hebben bedacht die recht doet aan de belangen van hun beiden, wordt een vaststellingsovereenkomst getekend (of bij scheidingen een zogeheten ‘convenant’) waarin de gemaakte afspraken zijn opgenomen.

Wie zijn wij

Apeldoonse Mediators is een initiatief van mediators die gevestigd zijn in Apeldoorn. Dat heeft als voordeel dat er altijd een Apeldoornse Mediator dicht in uw buurt is en dat zij de Apeldoornse samenleving kennen met wat daarin speelt.

Met de samenwerking beogen de Apeldoornse Mediators laagdrempelig te zijn voor een breed publiek. Variërend van particulieren, bedrijven tot overheidsinstellingen. Desgewenst  geven de Apeldoornse Mediators ook voorlichting over mediation aan bedrijven en (overheids)instellingen.

Kwaliteit

Alle Apeldoornse Mediators zijn registermediator. Dat houdt in dat zij aangesloten zijn bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en daarmee aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen. Door opleiding, ervaring en intervisie houden ze hun mediationniveau op hoog peil. De MfN is ook de mediationorganisatie waar de overheid en de rechtspraak mee samenwerken.

mfn_register_logomediation-nederland

Onze mediators